Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Univerzálne a profilované

Univerzálne a profilované

Univerzálne a profilované tesnenia sa vyrábajú zo špeciálnych polyetylénových a polyuretánových pien veµmi vysokej trvácnosti. Montujú sa pod hrebenáče, v ľµaboch alebo pri odkvapoch. Zabezpečujú pred prenikaním vody, snehu a iných neľiaducich elementov pod strešný pláš», a súčasne umoľňujú slobodný obeh vzduchu.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520