Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Strešný panel Blachdomplus PD-25

Strešný panel Blachdomplus PD-25
Strešný panel Blachdomplus PD-25

Strešný panel Blachdom Plus PD-25( PD25/345, PD25/240 )

Najklasickejší panel v našej ponuke strešných panelov s jednoduchou formou a s hrúbkou profilu 25 mm.

Technické parametre:

  • Celková šírka: podµa vybraného variantu v tabuµke 1
  • Šírka krytia: podµa vybraného variantu v tabuµke 1
  • Hrúbka použitého materiálu: 0,50 – 0,70 mm
  • Dĺžka plechu: od 1000 mm do 7000 mm
  • Výška profilu: 25 mm

Tabuµka č.1 Celková šírka a šírka krytia panelu Blachdom Plus PD-25

  

Druh materiálu Šírky   Variant II VariantIII
Polyester lesk, Polyester mat, HDX Granite,
HSP2000Ultra, Hliník mat, AlZn (Alucynk)185
celková šírka
šírka krytia
  345 mm
310 mm
240 mm
205 mm

Dodatočná voµba

 Ponúkame možnos» realizácie výrezu (s dĺžkou 3 cm) krajných dielov panela PD25 a PD38 za účelom umožnenia vykonania na mieste konečnej montáže podsunutie do tzv. štartovej lišty. Zahnutie vykonáva už pokrývač priamo na mieste.

Informácie a odporúčania

Na plochých povrchoch môže v prípade strešných panelov dochádza» k tzv. "vlneniu". Je to prirodzený jav a vyplýva z tvaru profilu. Pod strešnú krytinu z panelu „na klik“ odporúčame používa» štruktúrne rohože položené na úplnom debnení. Je to štvorvrstvová strešná membrána s vysokou paropriepustnos»ou spojená s polypropylénovou drenážno-dištančnou rohožou. Tento výrobok sa vyrába a je určený pod strešné krytiny z rovných plechov, ktoré sú ukladané na debnení. Dokonale odvádza vlhkos» zo spodnej strany strešnej krytiny a zároveň ju ventiluje.

V prípade materiálov: titán-zinok a meď, kalkuláciu pripravujeme vždy po zaslaní dopytu.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520