Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Strešná membrána

Strešná membrána

Strešná membrána reguluje procesy súvisiace s rosením vodnej pary, ako aj zhromažďovaním kondenzátu, keďže jej štruktúra neprepúšťa vodu, ale na druhej strane dokonale prepúšťa vodnú paru. A preto voda, ktorá sa dostane pod strešnú krytinu nevnikne do drevenej konštrukcie strechy a ani do izolácie, ale stečie po fólii. Na druhej strane vodná para môže voľne prechádzať cez membránu vonku, nezhromažďuje sa v izolačnej vrstve. V našej ponuke nájdete membrány známych výrobcov Marma a Corotop.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520