Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Plechy T-14

Plechy T-14

Plechy T-14 univerzálny profil určený pre fasády ako aj pre strechy. Tento profil sa charakterizuje vysokou efektívnos»ou pomeru úľitkovej šírky k celkovej šírke. Vzhµadom na to má kapilárne ľliabky, ktoré zais»ujú tesnenie na spojoch plechov. Maximálna odporúčaná dĺľka plechu je 8 m.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520