Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

O nas

Firma BLACHDOM PLUS bola zaloľená v roku 2001. Na začiatku našej existencie sme sa zaoberali distribúciou plechových strešných a fasádnych krytín, odkvapových systémov, strešných okien, paropriepustných fólií a membrán, ako aj iného príslušenstva súvisiaceho s konštrukciou striech. Naše skúsenosti, ktoré sme v tejto oblasti získali, a naše ambície ďalej rozvíja» firmu nám pomohli prija» rozhodnutie o spustení vlastnej výroby. Od roku 2006 funguje moderný, postavený od základov, výrobný závod v Rybarzowiciach pri Bielsko-Bialej, kde vyrábame 5 profily plechových strešných krytín, strešný panel „na šev“, ako aj 5 profilov trapézových plechov. Strojový park dopĺňajú stroje určené na rezanie pásu na ploché plechy, ako aj na výrobu dekoračných elementov (klampiarskych doplnkov).

V roku 2008 sme na základe dynamicky rastúceho dopytu rozvíjajúceho sa trhu otvorili druhý výrobný závod vo Wroclave. Aktuálne v tomto závode vyrábame profil plechovej škridle Bona ako aj 3 profily trapézových plechov. Naša výroba je postavená na strojovom parku najnovšiej generácie, preto dokáľeme zrealizova» viac objednávok našich klientov pri relatívne krátkom čase realizácie. Na druhej strane vďaka moderným profilovacím strojom dokáľeme vyrába» veµmi kvalitné a zároveň estetické výrobky. Máme vlastnú predajnú sie». Našu predajnú sie» dopĺňa mnoľstvo našich spolupracovníkov – dílerov, ktorí pôsobia na území celého Poµska i v zahraničí, a môľu vyuľíva» sluľby našich skúsených obchodníkov. Naše výrobky vyrábame z pozinkovaných plechov, plechov s aluzinkovým povlakom, plechov s organickým povlakom s hrúbkou 15 – 60 mikrónov. Všetky výrobky sú dostupné v širokej farebnej palete. Materiál objednávame výhradne z renomovaných ľeleziarní, pričom dbáme o to, aby technické parametre nami pouľívaných plechov spĺňali kritériá platných noriem. 
  Blachdomplus Slovakia S.R.O.
  Družstevná 834
  027 43 Nižná
  ICO:46776896
  DIC: 2023574520
  IC DPH: SK2023574520