Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Produkty

Modulárne listy

Modulárne dosky sú dosky z rodiny dlaždíc. V prípade modulových plechov, kde sú všetky plechy v jednom štandardnom rozmere (zvyčajne dve plné vlny škridly, odtiaľ zaužívaný názov dvojitý modulový plech), nemusíte merať celú strechu, je stačí ak máme danú plochu v m2 - na základe toho môžete zadať objednávku. Preprava modulárnych plechov na stavbu a ich vytiahnutie na strechu je vďaka malým rozmerom plechov jednoduchšie. Malé rozmery umožňujú znížiť straty materiálu v prípade zložitých svahov s veľkým počtom svahov. Z dôvodu opakovateľnosti farieb v následných výrobných dávkach odporúčame objednať modulárny plech v náteroch GreenCoat Crown BT a Granite HDX.BESKID PLUS

BESKID PLUS

AMALFI PLUS

AMALFI PLUS

LIMA PLUS

LIMA PLUS


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520