Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Kvalitne vykonaný výrobok

Kvalitne vykonaný výrobok

Kvalitne vykonaný výrobok, jednoduché a bezpečné pouľívanie, ako aj inovatívne riešenia – umoľňujú vybra» správne strešné okno FAKRO pre kaľdý typ strechy, ako aj miestnosti. Okná sa vyrábajú z tých najlepších surovín, podµa najnovších technológií, čo zaručuje ich trvácnos», bezpečnos», praktickos» a veµmi dobré tepelnoizolačné parametre. Ponuku okien dopĺňajú strešné prielezy, rolety, markízy, svetlíky, strešné schody, slnečné kolektory a tieľ elektrické ovládanie okien.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520