Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Produkty

Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú normálnou súčasťou každej strechy či fasády prikrytej plechom. Zaisťujú zabezpečenie pred prienikom vody, vzduchu a zároveň predstavujú dôležitý element estetického vzhľadu strechy zo strešnej krytiny. Nižšie uvedené klampiarske dodatky nevylučujú možnosť objednať doplnky individuálnych rozmerov a tvarov, podľa potrieb klienta.
Hrebenáč

Hrebenáč

Trapézový hrebenáč malý 25 cm

Trapézový hrebenáč malý 25 cm

Úžľabie 50 cm

Úžľabie 50 cm

Lemovanie 25 cm

Lemovanie 25 cm

Horné lemovanie 25 cm

Horné lemovanie 25 cm

Dvojdielne lemovanie

Dvojdielne lemovanie

Prístenná obruba 25 cm

Prístenná obruba 25 cm

Prístenná obruba podplechová 25 cm

Prístenná obruba podplechová 25 cm

Komínová obruba 33 cm

Komínová obruba 33 cm

Štítová obruba 25 cm

Štítová obruba 25 cm

Odkvapový pás

Odkvapový pás

Parapet

Parapet

Snegolapać

Snegolapać


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520