Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Farmárske skrutky

Farmárske skrutky

Farmárske skrutky Sú to diely, ktoré musia spĺňa» vysoké poľiadavky, nakoµko predstavujú integrálnu čas» strešnej krytiny. Spolupracujeme s dodávateµmi, ktorí garantujú vysokú kvalitu svojich výrobkov príslušnými certifikátmi. Čo sa týka skrutiek typu FARMER, dôleľité sú: zaistenie pred koróziou príslušným pozinkovaním, kvalita podloľky z tesniaceho materiálu EPDM, ktorá sa po namontovaní sama vulkanizuje k plechu a tak vytvára tesný spoj. V našej ponuke máme skrutky typu FARMER pozinkované a potiahnuté, určené pre drevené a oceµové konštrukcie od výrobcov ako ESSVE, INFO-GLOBAL, GUNNEBO.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520