Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Daląia moľnos»

Daląia moľnos»

Existuje moľnos» dodatočného profilovania povrchu strešných panelov PD25 a PD38 BLACHDOM PLUS
Verzia: PD25/345, PD25/240, PD38/320, PD38/215
Vzor jednotné prelisovanie v strede na šírku 58mm a výšku 1mm
Vzor B - jednotné prelisovanie v strede na šírku 25mm a výšku 1mm
Vzor C - jednotné prelisovanie polookruhlé
Verzia: PD25/550, PD38/530
Vzor A - jednotné prelisovanie v strede na šírku 58mm a výšku 1mm
Vzor B - dvojité prelisovanie , šírka jednotného prelisovania
25mm a výška 1mm
Vzor C - dvojité prelisovanie polookruhlé
V prípade objednávania s prelisovaním treba poznači» :
napríklad PD25/550/A alebo iný zvolený druh a rozmer panela +
vybraný vzor lisovania ( A alebo B alebo C ).
V prípade nevybratia vzoru lisovania vyrábame hladký panel !
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520