Blachdomplus Slovakia S.R.O.


BRYZA

BRYZA

BRYZA – najnovší odkvapový systém na trhu, ktorý sa objavil v roku 2004. Inľinierske skúsenosti a vedomosti, inovatívne technológie a komponenty najvyššej kvality, a všetko podloľené dlhoročnými skúsenos»ami so spracovaním plastov, to všetko prispelo k vytvoreniu dokonalého výrobku a solídnej značky, prinášajúc najvyššiu kvalitu v tomto segmente.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520