Blachdomplus Slovakia S.R.O.


BONA PLUS

BONA PLUS
BONA PLUS

Technická charakteristika:

  • Celková šírka:1180 mm
  • Šírka krytia:1100 mm

Dĺľka modulu:

  • 350 mm standard 
  • 400 mm

Modulové dµľky:

  • modul 350 mm:460-6060 mm
  • modul 400 mm:510-6110 mm

Hrúbka vstupného materiálu:0,50 mm
Výška vlny:23 mm
Dĺľkové prekrytie:110 mm
Hmotnos»:okolo 5 kg/m2
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520