Blachdomplus Slovakia S.R.O.


ASSA

ASSA

®µabový systém Assa je kompletný systém na odvádzanie daľďovej vody zo strechy, vhodný je pre nové a aj pre rekonštruované stavby bez ohµadu na povrchu strechy.

Je to najhlbší profil farbeného ľµabu na trhu. Tento systém je s tesneníma vyznačuje sa  jednoduchou montáľou, nepotrebuje pájkovanie.®µaby sa vyrábaju v dĺľkach: 4 m a 3 m. Zvodové rúry sa vyrábaju v troch dĺľkach: 4 m, 3 m a 1 m. System je vhodný v stavebníctve jednorodiných, viacrodinnych domoch a aj v priemyselných objektoch.


Blachdomplus Slovakia S.R.O.

Družstevná 834
027 43 Nižná

ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520